Privacy Policy GR

HR KIT® Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2018

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, μπορείτε να μας στείλτε email στο [email protected], γράφοντας στην γραμμή του Θέματος: “Πολιτική Απορρήτου”.

1.   Επισκόπηση Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας. Η Πολιτική αυτή ενδέχεται να τροποποιείται ή να ενημερώνεται κατά καιρούς, οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις.

Το HR KIT®, με τις θυγατρικές του και τις συνδεδεμένες με αυτό εταιρίες (εφεξής: “το HR KIT®”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”), κατέχει, λειτουργεί ή παρέχει πρόσβαση σε αρκετές διαδραστικές ιστοσελίδες, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και άλλα διαδικτυακά διαδραστικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικών δελτίων, περιοχών συνομιλίας, φόρουμ, κοινοτήτων, ερευνών και διαγωνισμών (εφεξής: “Υπηρεσίες”). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς από το HR KIT®, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται ή αποθηκεύονται και περιγράφει, μεταξύ άλλων, τους τύπους πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες, πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας, σε ποιες περιπτώσεις ενδέχεται να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες σας, πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση και γνωστοποίηση των πληροφοριών σας και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες σας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, το HR KIT® είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (“GDPR”)), πράγμα που σημαίνει ότι εμείς αποφασίζουμε πώς και γιατί επεξεργάζονται οι πληροφορίες που μας παρέχετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται παρακάτω, στην Ενότητα 15. Αυτή η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται ή να ενημερώνεται κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές μας σε σχέση με την Επεξεργασία των πληροφοριών σας ή αλλαγές στο εφαρμοστέο δίκαιο. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική αυτή και να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξετάσετε τυχόν αλλαγές που είναι πιθανό να γίνουν.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα του HR KIT®.

2.   Ποιες κατηγορίες πληροφοριών ενδέχεται να επεξεργαστούμε

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το όνομά σας), τα δημογραφικά δεδομένα (π.χ. την ηλικία σας), τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τη διεύθυνση σας), τα αρχεία των συγκαταθέσεών σας, τις πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με το περιεχόμενό μας ή ενδεχόμενες διαφημιστικές ενέργειες, όπως επίσης και γνώμες ή απόψεις που μας παρέχετε.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που αντλούνται από τη χρήση των Υπηρεσιών μας (π.χ. τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεών σας με το περιεχόμενο των

Προσωπικές Πληροφορίες” σημαίνει πληροφορίες που αφορούν οποιοδήποτε άτομο ή πληροφορίες από τις οποίες ένα άτομο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα.

Επεξεργασία” ή “Επεξεργασμένο” θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται και περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες, με τη χρήση αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιουδήποτε είδους διάθεσης, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών:

  • Προσωπικά στοιχεία: όνομα, όνομα χρήστη ή στοιχεία σύνδεσης, κωδικό πρόσβασης, τομείς ή θέματα ενδιαφέροντος και φωτογραφίες σας (εάν εσείς ή άλλος χρήστης δημοσιεύσετε φωτογραφίες στις Υπηρεσίες).
  • Δημογραφικές πληροφορίες: φύλο, ηλικία/ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, προσφώνηση, τίτλο θέσης εργασίας, πληροφορίες εργοδότη, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία και άλλες επαγγελματικές πληροφορίες και γλωσσικές προτιμήσεις.
  • Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και/ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία από δημόσια προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Αρχεία συγκαταθέσεων: αρχεία όλων των συγκαταθέσεων που ενδεχομένως έχετε δώσει, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα, τα μέσα συναίνεσης και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες (π.χ. το αντικείμενο της συγκατάθεσης).
  • Πληροφορίες τοποθεσίας: δεδομένα θέσης που περιγράφουν την ακριβή γεωγραφική θέση της συσκευής σας (“Δεδομένα ακριβούς τοποθεσίας”).
  • Στοιχεία εργοδότη: τα σημεία όπου αλληλεπιδράτε με εμάς υπό την ιδιότητά σας ως εργαζόμενος, τα στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη σας στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.
  • Γνώμες και απόψεις: οποιεσδήποτε γνώμες και απόψεις που εσείς ή άλλοι χρήστες επιλέγετε να μας στείλετε ή να δημοσιεύσετε δημοσίως σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ.

Συλλέγουμε επίσης και άλλα είδη πληροφοριών από εσάς ή από άλλες πηγές, τις οποίες σε αυτήν την Πολιτική αποκαλούμε “Λοιπές πληροφορίες” (“Other Information”), και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, όπως η χρήση δεδομένων και στατιστικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να συγκεντρωθούν.
  • Μη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατά προσέγγιση φυσική τοποθεσία (π.χ. σε επίπεδο πόλης ή ταχυδρομικού κώδικα) του υπολογιστή ή της συσκευής ενός χρήστη που προέρχονται από τη διεύθυνση IP του υπολογιστή ή της συσκευής (“Δεδομένα GeoIP”).
  • Την ταυτότητα της συσκευής (“ID”), η οποία είναι ένας διακριτικός αριθμός που σχετίζεται με ένα smartphone ή παρόμοια φορητή συσκευή, αλλά διαφέρει από τον σειριακό αριθμό του υλικού.
  • Την διεύθυνση Internet Protocol (“IP”), η οποία είναι μια μοναδική σειρά αριθμών που εκχωρούνται αυτόματα στη συσκευή σας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στο Internet.
  • Τα μέσα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, όπως ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (“ISP”), ο φορέας κινητής τηλεφωνίας, η σύνδεση WiFi, το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (“SSID”), η διεθνής ταυτότητα συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (“IMSI”) και τον διεθνή αναγνωριστικό αριθμό κινητής συσκευής (“IMEI”).
  • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, eTags, Javascript, pixel tags, συσκευής παρακολούθησης ID, ανώνυμων αναγνωριστικών και άλλων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται με τη χρήση των παραπάνω μεθόδων και τεχνολογιών κατά (i) τις επισκέψεις σας, την αλληλεπίδραση και εμπλοκή σας με τις Υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες και άλλα κανάλια ενημέρωσης (“Κανάλια”) και (ii) την αλληλεπίδρασή σας με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφεξής: “Διαδικτυακά Δεδομένα”).
  • Τον τύπο της συσκευής, τις ρυθμίσεις και το λογισμικό που χρησιμοποιείται.
  • Αρχεία καταγραφής, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, σελίδες παραπομπής/εξόδου ISP, το λειτουργικό σύστημα, σφραγίδες ημερομηνίας/ώρας και/ή δεδομένα clickstream, συμπεριλαμβανομένων κλικ που τυχόν έχουν γίνει σε προσαρμοσμένους συνδέσμους.
  • Web Beacons, τα οποία είναι ηλεκτρονικά αρχεία που επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να μετράει τον αριθμό των χρηστών που έχουν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη σελίδα ή να έχει πρόσβαση σε ορισμένα cookies.
  • Pixel Tags, γνωστά επίσης ως διαφανή GIFs, beacons, spotlight tags ή web bugs, τα οποία αποτελούν μέθοδο για τη μεταφορά πληροφοριών από τον υπολογιστή του χρήστη σε έναν ιστότοπο τρίτου φορέα.
  • Local Shared Αντικείμενα, όπως τα Flash cookies και Local Storage, όπως η HTML5
  • Analytics για κινητά τηλέφωνα, με σκοπό την κατανόηση της λειτουργικότητας των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα και του λογισμικού του τηλεφώνου σας.

Υπό ορισμένες συνθήκες και ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ορισμένες από τις Λοιπές Πληροφορίες μπορεί να αποτελούν Προσωπικές Πληροφορίες. Οι Προσωπικές Πληροφορίες μαζί με τις Λοιπές Πληροφορίες αναφέρονται εφεξής ως “Πληροφορίες Χρήστη”.

3.   Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες

Δεν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα του συνδικαλιστή, τη σωματική ή ψυχική υγεία, τη σεξουαλική ζωή, κάθε πραγματικό ή φερόμενο ποινικό αδίκημα ή ποινή, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη με βάση το GDPR (εφεξής: “Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες”) κατά τη κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών μας. Στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες με βάση το GDPR, θα βασιζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

  • Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες σας όταν η επεξεργασία απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
  • Ανίχνευση και πρόληψη εγκληματικών ενεργειών: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες σας όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ανίχνευση ή την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της απάτης).
  • Καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες σας όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων.
  • Συναίνεση: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες σας όταν προηγουμένως έχουμε, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Ευαίσθητων Προσωπικών Πληροφοριών σας.

Παιδιά. Οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά, και ειδικά από παιδιά κάτω των 13 ετών. Κανένας κάτω των 13 ετών δεν θα πρέπει να παρέχει οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες ή να χρησιμοποιεί τις δημόσιες περιοχές συζήτησης, τα φόρουμ ή τις συνομιλίες μας. Εάν, παρά τις απαγορεύσεις αυτές, τα παιδιά σας δημοσιοποιούν πληροφορίες για τους εαυτούς τους στους δημόσιους χώρους συζήτησής μας, τότε είναι πιθανό να προκύψουν συνέπειες οι οποίες δεν προορίζονται για παιδιά (για παράδειγμα, ενδέχεται να λαμβάνουν ανεπιθύμητα μηνύματα από άλλα μέρη). Εάν διαπιστωθεί ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες από κάποιον κάτω των 13 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες άμεσα.

4.   Σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες σας

Οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, περιλαμβάνουν:

  • Παροχή Υπηρεσιών σε εσάς: την παροχή Υπηρεσιών σε εσάς από το HR KIT® ή τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων (i) της προσφοράς διαγωνισμών, καθώς και χώρων συνομιλίας, φόρουμ και κοινοτήτων, (ii) της δημοσίευσης προσωπικών σας μαρτυριών και άλλων εγκρίσεων, (iii) της εμφάνισης των προσωπικών σας κριτικών για εκδηλώσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες, (iv) της επιλογής που σας δίνεται για αναζήτηση άλλων μελών του ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που ίσως γνωρίζετε ήδη για το συγκεκριμένο μέλος, όπως το όνομα χρήστη, το πλήρες όνομα, την εταιρία εργοδότη ή τη θέση του και να προσδιορίσετε τους χρήστες που ταιριάζουν σε αυτά τα κριτήρια, (v) της διαχείρισης του λογαριασμού σας και (vi) της υποστήριξης πελατών και της διαχείρισης σχέσεων.
  • Προσφορά και βελτίωση των Υπηρεσιών: τη λειτουργία και διαχείριση των Υπηρεσιών για εσάς, την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου σε εσάς, την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μαζί σας μέσω των Υπηρεσιών, τον εντοπισμό ζητημάτων που υπάρχουν σχετικά με τις Υπηρεσίες και τον προγραμματισμό βελτιώσεων ή δημιουργία νέων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και την ενημέρωσή σας για αλλαγές σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας.
  • Έρευνες: τη συνεργασία μαζί σας με σκοπό να μάθουμε τις απόψεις σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.
  • Επικοινωνίες: την επικοινωνία μαζί σας μέσω οποιουδήποτε μέσου (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, των γραπτών μηνυμάτων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του ταχυδρομείου ή και αυτοπροσώπως), σχετικά με ειδήσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες επικοινωνίες θα σας παρασχεθούν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τη διατήρηση και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας όπου χρειάζεται και τη λήψη της προηγούμενης προαιρετικής συγκατάθεσής σας όταν απαιτείται.
  • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων: τη διαχείριση των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών του HR KIT®, των δικτύων και των συσκευών, την ασφάλεια των δικτύων και των συσκευών, την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών, τους ελέγχους συμμόρφωσης σε σχέση με τις εσωτερικές πολιτικές, την αναγνώριση και τον μετριασμό της δόλιας δραστηριότητας και τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.
  • Ασφάλεια: τα ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των αρχείων σύνδεσης και των λεπτομερειών πρόσβασης) ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος και να δοθεί η δυνατότητα εντοπισμού και διόρθωσης ενός περιστατικού ασφαλείας.
  • Διερεύνηση: την ανίχνευση, διερεύνηση και πρόληψη παραβιάσεων πολιτικής και ποινικών αδικημάτων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
  • Νομικές Διαδικασίες: τη σύσταση, άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων.
  • Νομική Συμμόρφωση: τηρουμένου του εφαρμοστέου δικαίου, διατηρούμε το δικαίωμα να παραχωρούμε πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε Χρήστη των Υπηρεσιών, όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή άλλες δημοσιευμένες οδηγίες μας ή έχει εμπλακεί (ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι εμπλέκεται) σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα όπως επίσης και να παραχωρούμε πληροφορίες κατόπιν δικαστικών και κυβερνητικών εντολών, άλλων αιτημάτων από κυβερνητικές οντότητες, κλητεύσεων, αιτήσεων εντοπισμού και άλλων μέσων, όπως απαιτείται από τον νόμο ή από κανονιστικές υποχρεώσεις. Ενδέχεται επίσης να παραχωρήσουμε πληροφορίες σχετικά με χρήστες όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η παραχώρηση αυτή είναι προς το συμφέρον της προστασίας των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας, καθώς επίσης και της ασφάλειας του HR KIT®, των χρηστών μας ή του κοινού ή για την αντιμετώπιση μίας έκτακτης ανάγκης.

 

5.   Cookies και παρόμοιες Τεχνολογίες Παρακολούθησης

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη τοποθετώντας ή διαβάζοντας τα Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στις Υπηρεσίες και στα Κανάλια. Ορισμένες τεχνολογίες παρακολούθησης μας επιτρέπουν να εκχωρήσουμε σε εσάς ένα μοναδικό αναγνωριστικό και να συνδέσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών που κάνετε με τις σχετικές με εσάς Λοιπές Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας Πληροφοριών Χρήστη, με σκοπό να μάθουμε περισσότερα για εσάς, ώστε να σας παρέχουμε σχετικό με τις προτιμήσεις σας περιεχόμενο. Τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας, χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις τεχνολογίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε τις Υπηρεσίες, να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως ρυθμίσεις χρήστη, ανώνυμα αναγνωριστικά προγράμματος περιήγησης και ιστορικό προβολής βίντεο, συμπληρωματικά με τα αρχεία καταγραφής διακομιστών και άλλες μεθόδους μέτρησης επισκεψιμότητας και απόκρισης, να παρακολουθήσουμε την τοποθεσία και τις κινήσεις των χρηστών στις Υπηρεσίες, να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση των χρηστών μας και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας σχετικά με την επισκεψιμότητα των Υπηρεσιών, τη συμπεριφορά των επισκεπτών και τις απαντήσεις σε διαφημιστικές καμπάνιες.

Οι τεχνολογίες παρακολούθησης στις Υπηρεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το HR KIT® και/ή από τους παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες μας. Ορισμένες τεχνολογίες παρακολούθησης μας επιτρέπουν να εκχωρήσουμε σε εσάς ένα μοναδικό αναγνωριστικό και να συνδέσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών που κάνετε με τις σχετικές με εσάς Λοιπές Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας Πληροφοριών Χρήστη. Ενδέχεται να αντιστοιχίσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από εσάς μέσω διαφορετικών μέσων ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και να τις χρησιμοποιήσουμε παράλληλα με πληροφορίες που λήφθηκαν εκτός ή εντός σύνδεσης από άλλες πηγές (συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που λήφθηκαν από τρίτους), όπως ενδεικτικά είναι οι δημογραφικές πληροφορίες και οι ενημερωμένες πληροφορίες επικοινωνίας, με σκοπό την ανακάλυψη περισσότερων στοιχείων για εσάς, ώστε να σας παρέχουμε σχετικό με τις προτιμήσεις σας περιεχόμενο.

Όταν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικά δελτία από εμάς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacons, εξατομικευμένους συνδέσμους, διαφανή GIFs ή παρόμοιες τεχνολογίες για να καθορίσουμε εάν έχει ανοιχτεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ποιοι είναι οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνετε κλικ, έτσι ώστε να σας παρέχουμε πιο εστιασμένες επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες , και/ή να συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί με άλλα δεδομένα που συλλέγουμε ώστε να χρησιμοποιηθούν για ορισμένους ή για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εμείς και οι συνεργάτες μας (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών του ηλεκτρονικού εμπορίου, των συνδεδεμένων εταιριών μας και των παρόχων των analytics) ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως pixel tags, e-tags, διευθύνσεις IP, Local Shared Αντικείμενα, Local Storage, Flash cookies και HTML5, με σκοπό να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε τις Υπηρεσίες, να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως ρυθμίσεις χρήστη, ανώνυμα αναγνωριστικά προγράμματος περιήγησης και ιστορικό προβολής βίντεο, συμπληρωματικά με τα αρχεία καταγραφής διακομιστών και άλλες μεθόδους μέτρησης επισκεψιμότητας και απόκρισης, να παρακολουθήσουμε την τοποθεσία και τις κινήσεις των χρηστών στις Υπηρεσίες, να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση των χρηστών μας και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας σχετικά με την επισκεψιμότητα των Υπηρεσιών, τη συμπεριφορά των επισκεπτών και τις απαντήσεις σε διαφημιστικές καμπάνιες. Ενδέχεται να λάβουμε αναφορές βασισμένες στη χρήση αυτών των τεχνολογιών από τις παραπάνω εταιρίες τρίτων, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συγκεντρωτική βάση. Για παράδειγμα, μπορούμε να συνδέσουμε πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP σας με γνωστές εταιρικές πληροφορίες ή τις Πληροφορίες Χρήστη, και να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον συνδυασμό πληροφοριών που συσχετίζεται με τις προτιμήσεις περιεχομένου που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να βοηθήσουμε τις προσπάθειές μας για παροχή υπηρεσιών σε εσάς.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό analytics για κινητά τηλέφωνα, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργικότητας του λογισμικού μας για κινητά τηλέφωνα, των συσκευών και των εφαρμογών μας στο κινητό σας τηλέφωνο και σε άλλες συσκευές. Αυτό το λογισμικό ενδέχεται να καταγράφει πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τα συμβάντα που προκύπτουν μέσα στην εφαρμογή, τη συγκεντρωτική χρήση, τα δεδομένα επίδοσης, όπως επίσης και το από πού έγινε η λήψη της εφαρμογής. Ενδέχεται να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις Πληροφορίες Χρήστη.

6.   Ποια είναι η νόμιμη βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας στις περιπτώσεις όπου: έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για μια σύμβαση μεταξύ μας, η Επεξεργασία απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε ατόμου ή όπου θεμελιώνεται έννομο συμφέρον από την Επεξεργασία.

Για την Επεξεργασία των Πληροφοριών Χρήστη σας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική, ενδέχεται να βασιστούμε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, αναλόγως των περιστάσεων:

  • Συναίνεση: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας όταν προηγουμένως έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι καθόλα προαιρετική – δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο),
  • Συμβατική αναγκαιότητα: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας όταν η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που ενδέχεται να συνάψετε μαζί μας,
  • Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας όταν η επεξεργασία απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
  • Ζωτικά Συμφέροντα: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας όταν η Επεξεργασία απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε ατόμου, ή
  • Έννομα Συμφέροντα: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας όταν έχουμε έννομο συμφέρον για τη διεξαγωγή της Επεξεργασίας για σκοπούς διαχείρισης, λειτουργίας ή προώθησης της επιχείρησής μας και όταν το έννομο αυτό συμφέρον, δεν παραβιάζει τα ενδιαφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας.

7.   Ποιες Πληροφορίες γνωστοποιούμε σε τρίτους

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας: σε νομικές και ρυθμιστικές αρχές, στους εξωτερικούς μας συμβούλους, στα μέρη που επεξεργάζονται τις Πληροφορίες Χρηστών εκ μέρους μας (“Εκτελούντες Επεξεργασίας”), σε οποιοδήποτε μέρος είναι απαραίτητο λόγω νομικών διαδικασιών, σε οποιοδήποτε μέρος είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή πρόληψη ποινικών αδικημάτων και σε τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, πρόσθετων εφαρμογών ή περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας σε άλλες οντότητες εντός του Ομίλου, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των Υπηρεσιών και της παροχής υπηρεσιών σε εσάς), σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις Πληροφορίες Χρήστη σε:

  • νομικές και ρυθμιστικές αρχές κατόπιν αιτήματος, ή με σκοπό την αναφορά κάθε πραγματικής ή εικαζόμενης παραβίασης του εφαρμοστέου δικαίου ή κανονισμού,
  • εξωτερικούς επαγγελματίες συμβούλους (όπως λογιστές, ελεγκτές ή δικηγόρους), με την προϋπόθεση δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας,
  • τρίτους φορείς – Εκτελούντες την Επεξεργασία (όπως παρόχους analytics, κέντρα δεδομένων κ.λ.π.), που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα 8,
  • κάθε αρμόδιο μέρος, υπηρεσία επιβολής του νόμου ή δικαστήριο, στον βαθμό που απαιτείται για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων,
  • κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της πρόληψης έναντι των απειλών για την δημόσια ασφάλεια,
  • κάθε σχετικό τρίτο φορέα-αγοραστή (ή αγοραστές), σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή οποιοδήποτε σχετικό τμήμα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών στοιχείων της (ακόμη και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης)
  • άλλους τρίτους φορείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το GDPR (π.χ. τρίτοι φορείς παροχής αγαθών και υπηρεσιών, εκδότες περιεχομένου και λιανοπωλητές).

Όσον αφορά τις έρευνες, σε περίπτωση που οι απαντήσεις θα δημοσιοποιηθούν, οι χρήστες θα ειδοποιούνται τη στιγμή που συμπληρώνουν την έρευνα. Διαφορετικά, θα γνωστοποιήσουμε μόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις των χρηστών σε έρευνες σε άλλους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στις περιπτώσεις όπου οι έρευνες επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις και όπου το HR KIT® ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τη ενδεχόμενη δημοσιοποίησή τους κατά τη διάρκεια που συμπληρώνουν την έρευνα, το HR KIT® διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τους χρήστες, με την προϋπόθεση ότι δεν γνωστοποιούνται Πληροφορίες Χρήστη από τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί ένας χρήστης.

Το HR KIT® ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους φορείς-εταιρίες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση συναφών υπηρεσιών όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες. Συχνά, αυτές οι εταιρίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του ιστότοπου, της εφαρμογής και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δημιουργήσουν ένα αρχείο αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενό μας το οποίο χρησιμοποιούν συνδυαστικά με άλλους ιστοτόπους ή εφαρμογές ή για την δημιουργία αναφορών για την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, την χρήση της εφαρμογής, στατιστικά και/ή άλλες δραστηριότητες σχετικά με τις Υπηρεσίες. Επιπλέον, εμπλέκουμε και τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών ώστε να βοηθήσουν στην διαδικασία κατάτμησης αυτών των δεδομένων.

Ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών να βοηθήσουν στη συλλογή, αποθήκευση και κατάτμηση των Διαδικτυακών Δεδομένων και οι φορείς αυτοί καλούνται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών. Αυτοί οι τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν Πληροφορίες Χρήστη από τις Υπηρεσίες μας για δικούς τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παρακολούθησης της απάτης στο διαδίκτυο.

Ενδέχεται επίσης να εμπλέξουμε τρίτους με σκοπό την αναγνώριση των χρηστών μας και την παροχή περιεχομένου σε αυτούς βάσει των ενδιαφερόντων τους. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας με τους συνεργάτες μας, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό. Οι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης: (i) να συλλέγουν πληροφορίες απευθείας από τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση IP, το ID της συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, (ii) να συνδυάζουν τις δικές σας Πληροφορίες Χρήστη τις οποίες έχουν λάβει από τον Όμιλο FOURLIS με πληροφορίες για εσάς που έχουν λάβει από άλλους ιστοτόπους ή υπηρεσίες και (iii) να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν ένα μοναδικό cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σε περίπτωση που αναθέσουμε σε ένα τρίτο φορέα Εκτελούντα την Επεξεργασία να επεξεργαστεί τις Πληροφορίες Χρήστη σας, ο Εκτελούντας την Επεξεργασία θα υπόκειται σε δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις για: (i) να                                                                                    επεξεργάζεται τις Πληροφορίες Χρήστη σύμφωνα με τις προηγούμενες γραπτές οδηγίες μας και (ii) να χρησιμοποιεί μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Πληροφοριών Χρήστη, καθώς και για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους ή συνεργάτες των οποίων οι πρακτικές πληροφόρησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων αυτών φορέων για να μάθετε πώς προστατεύεται το απόρρητό σας.

8.   Διεθνείς μεταφορές Πληροφοριών

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του HR KIT®, ενδέχεται να χρειαστεί η μεταφορά των Πληροφοριών Χρήστη τόσο εντός των εταιριών μας, όσο και σε τρίτους, όπως αναφέρεται παραπάνω στην ενότητα 7, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Για το λόγο αυτό, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας σε άλλες χώρες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους και απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων, σε σχέση με εκείνες που ισχύουν στη χώρα στην οποία ζείτε.

9.   Ασφάλεια Δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των Πληροφοριών Χρήστη σας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες μορφές Επεξεργασίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer και/ή να μεταφέρουμε συγκεκριμένες Πληροφορίες Χρήστη σε μη αναγνώσιμη από άνθρωπο μορφή για την παροχή προστασίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξει παραβίαση και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή για τις ενέργειες τρίτων.

Καθώς το Διαδίκτυο είναι ένα ανοιχτό σύστημα, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα εφαρμόσουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται σε εμάς μέσω του Διαδικτύου (π.χ. όταν είστε συνδεδεμένοι σε δωρεάν WiFi ή στο WiFi επισκέπτη ή της οικείας σας). Οποιαδήποτε τέτοια μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλες οι Προσωπικές Πληροφορίες που μας στέλνετε στέλνονται με ασφάλεια.

10.                     Ακρίβεια Δεδομένων

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι Πληροφορίες Χρήστη σας που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβείς και όπου χρειάζεται ενημερώνονται, και ότι οποιαδήποτε από τις Πληροφορίες Χρήστη σας τις οποίες  επεξεργαζόμαστε μας ενημερώνετε ότι είναι ανακριβής, (λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η Επεξεργασία) θα διαγράφεται ή θα διορθώνονται.

11.                     Ελαχιστοποίηση Δεδομένων

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι Πληροφορίες Χρήστη σας τις οποίες επεξεργαζόμαστε, περιορίζονται στις Πληροφορίες Χρήστη που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή σε αυτές που απαιτούνται για την παροχή σε εσάς υπηρεσιών ή πρόσβασης στις Υπηρεσίες.

12.                     Διατήρηση Δεδομένων

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι Πληροφορίες Χρήστη σας θα υπόκεινται σε Επεξεργασία μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας για την οποία θα διατηρούμε τις Πληροφορίες Χρήστη σας είναι τα εξής: θα διατηρούμε αντίγραφα των Πληροφοριών Χρήστη σας σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο ορίζει μία μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομική απαίτηση για τη διατήρηση των πληροφοριών από εμάς, εμείς επιδιώκουμε να τις διατηρήσουμε για διάστημα όχι μεγαλύτερο του αναγκαίου για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης επιχειρησιακής ανάγκης.

13.                     Τι μπορώ να κάνω για να έχω τον έλεγχο των Πληροφοριών μου;

Έχετε ορισμένα δικαιώματα, όπως: το δικαίωμα να μην παρέχετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε εμάς, το δικαίωμα της πρόσβασης στις Προσωπικές σας Πληροφορίες, το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των ανακριβειών, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα να μην συναινέσετε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα της μεταφοράς των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, το δικαίωμα της ανάκλησης συναίνεσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στις εποπτικές αρχές. Ενδέχεται να απαιτήσουμε αποδείξεις για την ταυτότητά σας ή να χρειαστεί επαλήθευσή της από εσάς προτού μπορέσουμε θέσουμε σε εφαρμογή αυτά τα δικαιώματα.

Μπορείτε άμεσα να κάνετε βήματα ώστε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως εξής:

Push Notifications (Προωθητικές Ειδοποιήσεις). Κατά καιρούς σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις με σκοπό την ενημέρωσή σας για εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειες που ενδεχομένως τρέχουν. Σε περίπτωση που δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε σε επίπεδο συσκευής. Για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε τις κατάλληλες ειδοποιήσεις, θα χρειαστεί να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα και για την ταυτοποίηση του χρήστη.

Ενημερωτικά δελτία και Συνδρομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να εξαιρεθείτε ή να καταργήσετε την εγγραφή σας από ένα ενημερωτικό δελτίο ή από μία άλλη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο τέλος των ενημερωτικών δελτίων ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε. Σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι σχετικές με τις υπηρεσίες επικοινωνίες προς τα μέλη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Υπηρεσιών στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μέρος αυτού του τμήματος των Υπηρεσιών εκτός βέβαια εάν ακυρώσετε το λογαριασμό σας, ακόμη και στην περίπτωση που αποχωρήσετε από τα ενημερωτικά δελτία ή τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε δηλώσει περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς, ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες, εκτός εάν ζητήσετε να καταργηθεί η εγγραφή σας για κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Cookies και Pixel Tags. Μπορείτε να διακόψετε ή να περιορίσετε τη χρήση cookies και pixel tags στον υπολογιστή σας ή να καθαρίσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις σας στο προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε ή καθαρίσετε τα cookies ή τα pixel tags, ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες που διαθέτουν οι Υπηρεσίες.

Υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας. Έχετε την επιλογή να εξαιρεθείτε από την διαδικασίας συγκέντρωσης των Στοιχείων Ακριβούς Τοποθεσίας  από την FOURLIS ΑΕ Συμμετοχών οποιαδήποτε στιγμή, επεξεργάζοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στην συσκευή κινητού τηλεφώνου σας (η οποία συνήθως βρίσκεται στην περιοχή Ρυθμίσεις της συσκευής σας).

Κάτοικοι της ΕΕ. Το GDPR παρέχει ορισμένα δικαιώματα στους κατοίκους της ΕΕ. Μπορείτε να αρνηθείτε να μοιραστείτε ορισμένες πληροφορίες μαζί μας, οπότε ενδέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις να μην είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και την λειτουργικότητα των Υπηρεσιών. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας και να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και δυνατότητα μεταφοράς των πληροφοριών σας. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (επισημαίνοντας ότι η απόσυρση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία που ειδοποιηθήκαμε σχετικά με αυτή την απόσυρση και δεν αποτρέπει την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών βάσει οποιασδήποτε άλλης διαθέσιμης νομικής βάσης). Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται επικοινωνώντας μαζί μας (κάνοντας χρήση των οδηγιών επαφής που αναφέρονται παρακάτω, στην Ενότητα 15). Εάν είστε κάτοικος της ΕΕ και έχετε κάποιο ανεπίλυτο σχετικό με το απόρρητο πρόβλημα, το οποίο δεν επιλύσαμε με ικανοποιητικό τρόπο μετά την επικοινωνία μας, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Εποπτική Αρχή της ΕΕ και να υποβάλετε καταγγελία.

14.                     Όροι Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης της Εφαρμογής Κινητού του HR KIT® διέπουν τη χρήση που κάνετε στους ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες του HR KIT®.

Οι Όροι Χρήσης της Εφαρμογής Κινητού του HR KIT® ενσωματώνονται με παραπομπή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης μας, προκειμένου να εξετάζετε αλλαγές που είναι πιθανό να γίνονται κατά καιρούς.

15.                     Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την Επεξεργασία των Πληροφοριών Χρήστη που εκτελείται από εμάς ή για λογαριασμό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

[email protected]

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Data Protection Officer μας στο [email protected].

16.                     Πώς μπορεί να αλλάξει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς και όλες οι αλλαγές θα ισχύουν τη στιγμή που τις δημοσιεύουμε. Σε περίπτωση που θεωρούμε πως υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων μας, θα δηλώσουμε στους ιστοτόπους μας ότι η Πολιτική Απορρήτου έχει αλλάξει πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Η έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου που δημοσιεύεται εκείνη την στιγμή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες θεωρείται ως αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας παροτρύνουμε να επιστρέψετε σε αυτήν την ιστοσελίδα και να επανεξετάζετε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να παραμένετε ενήμεροι για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για εσάς.

© 2018 Πνευματική ιδιοκτησία του HR KIT®